Etiketter

,

Jag vet inte om man bör skriva om det här. Det är inte opportunt alls.

JSM 2010 488.jpg

Jag har ju fått många bekanta via mitt nya jobb.Oftast är det bara ett namn i telefonluren, men pratar man ofta med nån så får man väl ändå beskriva det som en relation-om än ytlig. Av de hundratals människor jag har haft att göra med, kan jag inte minnas annat än att det har varit trevliga och engagerade människor oavsett om de jobbat inom kommunen eller i nån av de verksamheter som kommunen via Upphandlingsbolaget anser sig behöva köpa tjänster av.

Den sista veckan har det allmänna samtalsämnet varit TV 4:s intensiva bevakning av en av aktörerna som upphandlats. Att döma av tonläget är ägaren redan fälld och dömd och man förundras över hur snabbt allt kan rasa ihop. Oavsett utgången känns det som om vi bevittnar en stor tragedi där ingen är vinnare.

Ja, förutom TV4 då.

Förutom tragiken där i stort sett alla drabbas, är jag oroad för att vi ska få färrre lägenheter att tillhandahålla för Göteborgs hemlösa.

Man får också skicka en tanke till de som har förlorat jobben och till  de vars jobb nu hotas.Jag är den största anhängaren av det fria ordet, och jag hade nog inte haft nåt emot att vara journalist-om man nu gjort lite andra val i sitt tidigare liv.Ändå tycker jag rent allmänt att man bör akta sig att använda starka värdeladdade ord,vars värde helt vilar på att anklagelser kan föras i bevis. Jag erinrar mig särskilt den moderate politikern som avgick för nån månad sen.

Jag har alltid trott att täta kontakter mellan stadens ombud(bl.a vi själva) och de vi gör affärer gör att transparensen blir bättre.Vi har flera gånger påpekat att vi skulle kunna kombinera våra många studiebesök med med nån sorts manualbaserad husesyn, men jag fick inte ens ett svar från stadskansliet.

Förslaget har ställt till andra,men vår förvaltning har väl inte velat stöta sig med Upphandlingsbolaget-oklzrt varför-de borde väl vara glada åt den hjälpen, att döma av deras chefs uttalande i TV4 häromdagen.Han framhöll att de omöjligen kunde ha resurser att hålla sig underrrättade om alla upphandlade.

Fint-men här har du oss-ingen vet i allla fall mer än vi om aktörerna inom hemlöshetsbranschen-vi talar dagligen med dem, år ut och år in.

Vi har även kontakt med alla de socialsekreterare som ”köper” tjänsterna, så vi känner alla sidor men faktum är-rent ärligt-att det i alla fall hittills ansetts viktigast att inte sticka ut,inte gå utanför de informella men oerhört välsnitslade  kommunikationsvägar som förändringsrädda maktkramarre lagt ut.

Hoppas att det blir bättre med det,vi har nya chefer som ännu inte behöver ta ansvar för gamla missförhållanden. Min tanke är att demokrati och uppmuntran till personal att delta i alla processer per automatik minskar möjligheter till både korruption och maktfullkomlighet.

Många ,såväl chefer som anställda är obekväma med den här tanken  men det är ett rent, jävla tjänstefel att inte utnyttja personalens kreativitet och verksamheter blir lidande,dvs våra skattpengar slösas bort och medarbetarna trivs inte på jobbet.

Jag var på ett styrelsemöte på SKTF i går, och nog tycker jag att det här var tankegångar som finns inom facket också.

Jag halkade lite från grundämnet, och egentligen vill jag bara avsluta med att -” Det är synd om människan”JSM 2010 242.jpgJSM 2010 487.jpg