Etiketter

, , , ,

En viktig debattör i hemlöshetsfrågan

Nu ska vi skapa en akademi på vårt jobb. En trettiopoängskurs startas nu till hösten och alla anställda fick anmäla sig. Det blev inte fler anmälda än att de 25 platserna räckte åt alla. Det är ett mycket bra initiativ, men jag hade nog tyckt att den kunde vända även till dem som inte har högskoleexamen-de kanske är lika studiemotiverade och i högre åldrar är motivationen väl så viktig som tidigare högskolestudier.

En av kursens designers

Nå-jag anmälda mig inte, delvis för att jag tycker att mitt jobb kräver min närvaro , men också för att studieplanen var allt annat än upphetsande. För att kunna lära mig nåt nytt vid min höga ålder måste känslan vara mycket positiv. Jag litar på den helt och fullt och mina rätt digra egenstudier stöder mig i detta.

Mina studier, som jag lite pretentiöst kallar mitt zappande i de mest skilda discipliner, är alldeles för berikande för att jag skulle hinna läsa allt som kursens litteraturlista innehåller.

Jag gillar tanken att det finns utbildningsmöjligheter som erbjuds via jobbet och där är jag nöjd med vår ledning. Passar på att önska de av mina kamrater som ska ägna måndagar åt studier lycka till.

Åter till mina egna studier.

Gary Hamel

Egentligen startade det, som så mycket annat via en slump. Efter att inte ha besökt biblioteket på flera år, hamnade jag där, som jag minns det för att låna nån reselitteratur. Jag hittade säkert nån roman, men jag älskar att strosa runt i de mest obekanta fackhyllor och hittade där Gary Hamels Morgondagens Management som slank ned i bokkorgen. Den visade sig handla om mönsterbrytande företagsledning där budskapet väl kan sägas vara att man ska organisera sig så att man tar tillvara medarbetarnas förmågor och kreativitet och att mångfald inte bara är nån sorts kvoteringspolitik, utan berikar företagen och ger dem större chans att överleva och vara framgångsrika-mångfald och engagemang ger större möjligheter till överlevnad i en föränderlig värld.

Det blev ytterligare en bok av Hamel, men också några andra som behandlade organisation och marknadsstrategier.

Porters klassiska konkurrensstrategier hade jag aldrig kommit i kontakt med annars-det lovar jag. Dessutom kom jag att prenumerera på ett antal nyhetsbrev och jag läser hyfsat mycket i ämnet, även om jag kände att det jag behövde komma djupare.

Första utbildningssteget var ändå signerat Hamel, och nästa steg hade inte kunnat tas utan honom. Hans syn på ledarskap och företagande är så demokratiskt, kreativitetsfrämjande och övertygande även ur företagsekonomisk synpunkt, att jag blivit smått förtvivlad över den ljumma reation som visats när jag försökt propagera för den. Chefer, fackliga företrädare och den enda politiker jag känner-ingen orkar läsa. De kanske vet allt redan-vad vet jag?

Bibeln

Här nedan lite om bib..förlåt, boken.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189388399

Jag hävdar  att den göteborgspolitiker som lutar sig mot Hamels tankar gällande stadens ledningspolicy, får väldigt många röster. Jag kanske framhäver just Hamel lite för mycket-det är en hel rörelse som bildats och försöker få till ett paradigmskifte gällande management. De är många fler än Gary, men han är den klarast lysande stjärnan.

Nästa kurs började med ett nummer av Svenska Dagbladet och en svårläst uppsats av en Linköpingsstudent.

Jag lovar att återkomma.