Etiketter

, ,

synapsI dag är absolut sista dagen att namnge vårt inslag på Vetenskapsfestivalen. Ligger klarvaken i sängen och tankarna går runt som en centrifug kring vårt centrala tema. Vi har en panel bestående av några vänner från hjärnforskningen, nån från idrotten, förhoppningsvis en musiker, en gammal överlevare som måste ha levt rätt, en kreativ entrepenörstyp , en politiker och ytterligare någon. Broder Kalle är moderator. Med utgångspunkt från antagandet att de som föds nu beräknas bli 100 år, tar panelen sig an utmaningen att väva samman ett hållbart livsstilskoncept, med en fungerande hjärna i centrum .

hjärna 2

Den spretande besättningen ska utifrån sina olika positioner , 8 är det tänkt, ge publiken en känsla av att man kan påverka sitt liv, ja att det är avgörande med aktiva val av rätt sort för att få mening och kvalitet i ett så långt liv. Att med 8 trådar försöka väva samman en hållbar livstil.

IMG_6011
Men vad ska vi kalla det? Och vilken bild passar? Vår blåa Brain Athleticspil duger inte helt här. Kom med tips här! Klatschigt och symboliskt- men kort. Jag kan bjuda på en plats i Premiärloppet som går samma dag, den18 april. Eller en öl efter vårt möte, som f.ö spelas in för TV.

Öl