Årsmötestider.
Nu stundar årsmöten i alla föreningar jag är med i. I Vision har jag valt att hoppa av då jag inte hinner sköta närvaron i valberedningen. Det har varit kul och lärorikt. Tack flickor för att ni har stått ut.
Jag sitter i SAIK:s huvudstyrelse, i dess friidrottssektions styrelse, i Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning, i Göteborgs Jubileumslopps styrelse, i Brain Athletics AB:s styrelse, i Friidrottskorpens styrelse och på allt det håller vi på att starta föreningen Brain Athletics.
Visionsarbete och budgetarbete går an, men det är när folk görs ledsna som jag tvekar. Människor som lägger hela sin passion och sina krafter ideellt, och sen blir besvikna. Inte invalda eller bortvalda. Eller så lämnar de för att de inte hinner eller orkar.
Jag vet mycket väl om föreningsdemokratins former och fundament, men …..kunde man inte ha plats för alla som vill bidra? Utöka styrelserna. Adjungera in? Det borde finnas plats för alla som vill vara med.