Jag har haft förmånen att höra så mycket klokt idag att jag får jogga in det nya.Tack alla-inte minst Lars-Erik.