Jag, Jenny, Kent från Ullevi,Bentblad, Hanna Erlandsson, Jeremy och ett par hundra andra lyssnade på ett högintressant föredrag  i Pedagogen på måndagskvällen.

   

 

Sammanfattningen är egentligen att om man höjer medvetandenivån om sig själv och vad det innebär att ha en mänsklig hjärna på gott och ont, har man mycket bättre möjligheter att prestera bättre i livets alla skiften.

   

 

Magnus Lindwall och hans kollega Rasmus ska ha stort tack för en fin kväll. Ola Jodal var moderator och sammankallande och är en av idrotts-Göteborgs viktigaste personer.

Allra gladast är jag förstås för att fått träffa gamla adepten Hanna(24 år i går).