Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Riddarna av ….

Hektiskt med SVT innan start

För andra gången i rad har Brain  Athletics fått möjlighet att deltaga i Vetenskapfestivalen.

Med pompösa titeln ”Hjärnan- århundradets utmaning, ställde vi upp en mycket stark samling av de mest skiftande kompetenser.
SVT var där och filmade- det kommer att visas på Kunskapskanalen vad det lider.

Kalle instruerar paneldeltagare

Vår käre nestor och ständige medicinske moderator, hjärnprofessorn Christian Blomstrand inledde med en kort beskrivning om neurovetenskapens enorma framsteg, inte minst på den tekniska sidan.   

Professor Georg Kuhn, höll ett därefter, sin vana trogen, ett klargörande anförande på engelska.Bland mycket annat angav han stillasittande och fysisk inaktivitet som de största bovarna till ohälsa, gällande allt från cancer till stroke och demens.

Georg Kuhn

Georg Kuhn och Ann Blomstrand verkar förtrollade

Hjärnforskaren Jenny Nyberg avslutade neuroblocket med att berätta var hjärnforskningen i Göteborg befann sig nu. Mycket löftesrikt.

Jenny Nyberg, Mikael Mattsson, David Lega

Läkaren och folkhälsoexperten Ann Blomstrand berättade med stor entusiasm om projektet Hälsolyftet, och fick oss i rörelse såväl kroppsligen som mentalt.

Dr. Ann Blomstrand

Publiken motionerar

Idrottsläkaren Maurice Westerlund berättade om folkhälsoarbete, med såväl varningar som väl underbyggda tips.Varnade för zoombiesamhälle om vi inte rör oss mer.
Maurice fick , sina principer trogen, publiken att röra på sig ytterligare en gång den här sena lördagskvällen.

Kalle betraktar sin panel

Alla rör på sig

Folkkäre politikern David Lega tryckte särskilt på hur viktigt det är att ge såväl skolor som föreningar möjligheter att stimulera gamla som unga att röra på sig. Ovanligt raka besked enligt åhörarna.

David Lega, Martin Kurzwelly, Aadu Ott

IFK Göteborgs klubbdirektör/styrelseledmoten i Friskis&Svettis Martin Kurzwelly poängterade hur bra det är att röra sig tillsammans, och var inne på moderatorn Kalles linje om att inte ställa för höga krav på de unga, det ska vara lustfyllt.

Didaktikprofessorn/docenten i fysik, Aadu Otts anmaningar att kopppla på belöninggsystemen till lärandesituationer och att därmed koppla på känslor(i amygdala) för bättre inlärning. Att ta hänsyn till hjärnans natur i inlärning kallas neurodidaktik, nåt som låter mer självklart än det är.

Aadu Ott

Organisationskonsulten, författaren och personlige tränaren Mikael Mattsson önskade att organisationer ska göra det möjligt för människor att röra sig mer på jobbet, att ha motionsuppmuntrande organisationer.

Mikael Mattsson

Mikael har glimrande visioner, men också förmågan att få oss att sätta kaffet i halsen i sina klarsynta observationer av en verklighet där hälften av befolkningen har fysisk kondition att jobba fullvärdigt åtta timmar om dagen. Brain Ergonomy kan man väl kalla neurodidaktik på jobbet?

Kalle

Den alldeles lysande moderatorn Kalle Selander gav till slut professor Blomstrand chansen till summering. Christian sammanfattade med att lovprisa det samarbete mellan så skiftande aktörer som kvällens panel var exempel på och hade gott hopp om framtiden. Befolkningen blir trots allt äldre och friskare.

Trots den sena kvällen hade ett ansenligt antal åhörare kommit för att höra på samtalet, och gav den TV-sända paneldebatten en värdig inramning.

Sen gick många ur sällskapet på lokal och fick i sig lite kostlig spis. Samtalen som följde där var visionära och konstruktiva,som det brukar bli när engagerade människor möts.
Som spindel i nätet vill jag tacka såväl publik som moderator och paneldeltagare för att ni ställde upp på ett så , faktiskt lysande, sätt.
Tack också till underbara Vetenskapsfestivalen som ger oss chansen att höras och synas inför publik och att ge oss chansen att föra ut vårt budskap. Ett alldeles extra tack till engagerade Jennie Turner i festivalledningen.

Från v, Christian, Jenny, Mikael, David,Martin, Aadu