..är att tidningen Faktum  står sig väl, såväl pris som innehållsmässigt mot uppstickaren Romfolk. 

Faktum har en sorts strategi för att undvika kannibalism, med fasta försäljningsdistrikt. På Centralen noterade jag att konkurrenten inte anammat samma taktik, man jobbade mer i linje eller klunga.