Etiketter

, , , , , ,

Julia var i stan under helgen. Hon har lovat att hjälpa mig med lite planering inför min stundande födelsedag.

Hon är mycket duktig med planering och vill jobba med sånt.

Med att kreativt sammanfoga storheter till ömsesidigt gagn.

Då passar man att jobba på uppfinningsstöttande Venture Cup.

Vi talade om vad som jämte min försummande uppfostran gjort henne så kreativ.

Julia och jag enades om att alla sagor , vuxna och för barn, varit medskapare till vad som blivit vi. Sagor lär ofta ut att inget är omöjligt. Borde vara viktigt att kombinera med mer teknisk kunskap.

Hon blev kreativ och social.

 

Själv tänker jag nog lite på livet kontrapunktiskt. Att Thomas Mann tänkte så när han skrev, läste jag här i dagens GP. Fantastiskt.

 IKontrapunkt (från latinets punctus contra punctum ‘not mot not’) är en teknik för polyfon musikalisk komposition, en uppsättning verktyg för att fläta ihop olika stämmor som är självständiga (var och en mer eller mindre sin egen melodi), men ändå lätt få dem att hänga samman både lodrätt (i stämväven) och vågrätt (över den tid stycket tar). (Termen stämmor används ofta något olika i konstmusik och populärmusik. I många populärmusikaliska genrer är stämmorna normalt osjälvständiga ackordtoner, bestämda av ackordens följd och lägen och av melodin, såvida inte den också är sekundär till ackorden.)

 

Att jag blev en udda figur kan jag delvis tacka mina tidigaste litterära erfarenheter,se nedan.

                         

Hjortfot och Davy Crocket var extremt goda löpare, så det har säkert prajmat mina intresseval avsevärt.

Nästa generation hjältar var inte fullt så renlevnadsivriga, milt uttryckt.

Fast de var ständigt i det godas tjänst.

Får jag återkomma med den kanske lite intressantare listan i ett senare skede.

Här kommer Morgan, Larry, Mike och de andra tuffingarna.

Nu, i min sista fas, är det ofta tänkare, vetenskapsmän och andra filurer som hamnar på piedestalen.

Vill ändå avsluta med den enskilt viktigaste förebilden, författaren och oraklet Jules Verne, där äventyr och ingenjörskonst vävdes samman på ett enastående sätt.

”En yankee vid kung Arthurs hov”, ”En världsomsegling under havet”, ”Resan till månen”, ”Resan till Jordens medelpunkt” och många, många andra, visade på att möjligheterna alltid finns, oavsett läge.

Glömde jag ”Jorden runt på 80 dagar”?

jules_verne