Etiketter

  

   Dags för årets stafettlopp, Götekilsruset årgång  23.

Vi beger oss med löpning och med cykel tillbaka till de romantiska drömmarnas stad

Lysekil

Vi är äldre nu.

Vi är tröttare nu.

Vi är långsammare nu.

  
Det kommer tider då vi inte ens med rollatorns hjälp kan ta oss den långa vägen till Västkustens Pärla , Lysekil.

Men det är inte i morgon.

I morgon ska vi springa över Götaälvbron med morgonsolens svaga strålar på vår högra sida

Vi ska spurta ned mot Kornhals Färja med god fart

  
Vi ska löpa över Göröds legendariska skogssträcka

Vi ska stanna till i Solberga

Vi ska ta oss över Tjörnbroarna och längs den livsfarliga sytrådsvägen mot Varekil

Vi ska njuta av nedförslöpningen innan Slussen

Vi ska med värkande ben ta oss uppför stigningen vid Eriksberg

Bosse ska med risk för livet ta sig igenom Vindötunneln( alla andra vägrar)

Vi ska passera  återöppnade Gullmarsbaden med en bugning av vördnad för de minnen den har skänkt oss
  
Vi ska tokspurta mot Lysekilsfärjan och  in mot hotellet vid Rosvikstorg där en välkomsöl väntar.

  
Och vi ska ägna lördagen åt kamratligt kortspel på Pinneviksbadet

  
Vi ska stupa, men inte ge upp.

Och när vi har stupat ska våra barn ta över, och efter dem deras arvingar i en aldrig sinande efterföljd.

  
Klockan 06 i morgon startar vi vid Plain Kitchen. 
Förväntad målgång 15.30

Realistisk målgång16.30
Truppen 2015

Kjell 

Sofia

Robert

Micael

Bosse

HG

Björn

Erik S