Revlution hjärna

Allt hör ihop” var titeln på förra betraktelsen.

Enligt den devisen har vi alltid samlat ihop så bred kompetens vi har kunna få ihop på våra Brain Athletics-paneler. Så många perspektiv som möjligt.

Vi har alla varit eniga om vikten av forskning och  att människor får ta del av den. Forskningsrönen är till stor hjälp för oss att ta beslut om vår livsstil.

Att ”översätta”komplicerad forskning till så begripliga sanningar att folk lyssnar är en konst. Såna konstnärer finns.

Brain Athletics och hundratals andra aktörer har lyssnat på forskarna. Friskis & Svettis har bjudit in Georg Kuhn som föreläsare.  Bara i Göteborg har de 40000 medlemmar.

Att många har fått upp ögonen innebär inte att de stora beslutsfattarna har kommit dit än. Inom bara några år kommer det att se helt annorlunda ut.

Det går nämligen inte att säga emot.

Att röra sig gör åldrandet långsammare, inlärningen lättare och kreativiteten högre. Sittandets faror minskas drastiskt, demensjukdomarna debuterar senare, depressionerna mildras och strokerisken minskar.

Pisa-siffrorna kommer att höjas, sjuktalen gå ned och hälsotänk bli inprogrammerat i oss.

Men hur ska skolorna agera?

Hur ska servicehus och äldrevård byta grundtänkande? Skifta paradigm?

Vad ska en arbetsgivare prioritera? Får friskvård kosta?

Och facket? Ska de skålande betongrövarna i Kommunal kunna skifta riktning?

Missbruksvården? Kan man komma igen efter långa perioder av missbruk, där normer och belöningssystem verkar kidnappade?

Idrottsrörelsen. Björn Eriksson talar om ”Idrottande hela livet”. Han menar det. Det är till och med möjligt att stora delar av idrottsrörelsen tycker så.

bjorne_1

Jag kan inte tala för andra än friidrotten här, men vi är INTE beredda att betala priset.Inte än. Vi tror nämligen att det kostar för mycket. Men kommer  det också att ändra sig?

illustration_idrotthelalivet

En förfärlig fundering spökar för mig. Kan och vill samhället bära människor som snittar 10 år längre, ganska friska och kravställande? Det är onekligen en omställning.

Det här och mycket mer hör intimt samman med varandra, men också med alla andra samhällsföreteelser. Globalisering, uppvärmning, resursbrist, religiositet, Moores Lag, AI, och alla annat i samhället.

Ändå har vi obevekligt gått in i ”Hjärnåldern” och det finns ingen återvändo.

5-24-12-icr-human_brain_genes_wide

Forskningen är politiskt sprängstoff och kommer att medföra en revolution. Den har redan börjat, fast vi kanske inte ser den.Men sanna mina ord- ni kommer att märka den.

Man kan välja att blunda för konsekvenserna. Att vara en del i den är nog bättre..

Det ligger enorma vinster i det.