.. blir jag trött.

Vi hade ett möte av evighetskaraktär, oändligt segt och när en av kamraterna föreslog att vi skulle förlänga det ytterligare en halvtimme varje gång…..

Det är skönt att man har sin vrå i hemmet.