Etiketter

, , ,

Stundom diskuteras Placeringskansliets funktion

Gud 3 

Vi placerar och förmedlar hemlösa och flyktingar efter bästa förmåga i Stadens tjänst.

Inte sällan bär arbetet prägeln av att bryta arm med djävulen.

Gud

I  debatten om PK:s värde och då religionen fyller ledarsidorna vill man gärna söka stöd i Vår Herres administrativa modell.

Hans uppdelning där Sankte Per leder vår välrennomerade himmelska motsvarighet borde stå modell för våra mer förberedande trevanden och ge markanta lönehöjningar.

Och kanske det tas hänsyn till det när vi själva står inför sista placeringen.

Mitt och mina kollegors i övrigt solkiga CV:n kanske ändå i sig bär argument som väger tungt.

Placeringskonsult av Guds nåde kanske är att häda en aning, men lite mer blasfemiskt tal gör varken till eller från. Sånt finns redan  i överflöd på minussidan.

gullviva

Och när man ändå står där inför Sankte Per har man väl en fördel om man vill söka  Himmelens finaste jobb.

De sista skola bliva de första.

Blommorna på bilden heter Sankte Pers nycklar.

orchmas7

orchmas8

En av kollegorna har bestämt sig för att korset är undervärderat i dagens sekulära sammhälle och gått och köpt sig ett fint.