arsmote-2016I går hade vi förbundsmöte i Göteborgs Friidrottsförbund.

Jag sitter i valberedningen och har en liten roll att spela. Göteborgs Friidrottsförbund har delat upp det i två möten, ett på hösten där motioner och budget gås igenom, ett på våren där personvalen står i centrum.

Valberedningens roll på höstmötet var att hitta en mötesordförande, mötessekreterare, justeringsmän och rösträknare.

I går var Roger Bodin mötesordförande.

Roger är ordförande för Svenska Skridskoförbundet och tidigare chef för Stadskansliet i Göteborg.

Han var mycket imponerad av vårt välskötta förbund-inte minst ekonomin.

Och jag var imponerad av Roger. Tack!

Mötet berörde främst ekonomin och verksamhetsplanen för 2017.

Diskussionen vågor gick höga men ändå i ett resonerande tonläge.Här vill jag tillskriva styrelsens ekonomiansvarige Peter Gustafssons pedagogiska talanger och tydlighet en avgörande roll. Berättigade inlägg om sparsamhet kontra investeringar inhöstade en belöning i form av att IK Vikingens Björn Mårtenssons påbud om sparsamhet skrevs in i verksahetsplanen.

Bra jobbat där Björn.

Att Anneli Hulthén är ett lyft för styrelsens stringens och för mötesordningen har tidigare konstaterats. Så även nu.

Motionen om att motionera för ökad reklamplats  gick som väntat igenom enhälligt. Jag har pratat med såväl Christer  Pallin , chefsjurist i Riksidrottsförbundet som Johan Storåkers i Svenska Friidrottsförbundets styrelse om det här. Bägge har ställt sig positiva.

Det som jag kallar ”Motion 8″(egentligen motion nummer 2, men den har 8 dimensioner) hade inte en chans.

Styrelsen ansåg att man hade besvarat den i och med verksamhetsplanen där en underrubrik var ”föreningsutveckling”.Jag var som motionär inte tillfreds med det och stred det jag kunde. Är i efterhand inte alls nöjd med mina insatser men vet att jag saknar retoriska talanger. Hade jag satt broder Kalle att prata för saken hade han lyckats- det är jag säker på.

I god demokratisk ordning får jag förlita mig på styrelsen, som i sin tur lagt över frågan på det kompetenta kansliet som ska arrangera en workshop tillsammans med SISU.

Frågan kom upp på bordet i alla fall och några föreningar var intresserade.

Nu ska jag pausa från föreningsarbetet ett tag.

Årsmötet 2016 2.jpg