Det kan slå på nån dag men så här gammal är jag.I dagar räknat.

img_7303-1

HIMLAKROPPAR

Jordedagar går det 365,25 per år, därav skottårets som reglerar.

För varje runda vi cirklar runt solen roterar vi det antalet kring vår egen axel.

Annat är det med Venus  där året (225 jordedygn)går fortare än dygnet(243 jordedygn).

Venus har inga månar och har dålig snurr kring sin axel.

Mars som ligger längre från solen är jorden gör, har å andra sidan ett år som är 687 jordedygn. Eftersom Mars har nästan samma dygnslängd(24 timmar och 39 minuter) som Jorden skiljer det inte så mycket om man omräknar till marsdygn, 668 per år.

SEKUNDEN

Den minsta av tidsmåtten, sekunden, är kopplad till annat än himlakroppars rörelser relaterat till oss

Så här säger Wikipedia.

Den internationella byrån för mått och vikt definierar sekunden som varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomer av isotopen cesium-133. [4] Det betyder att ett dygn är exakt 794 243 384 928 000 sådana perioder.

Vi kunde fortsätta prata om sideriska dygn,soldygn, meridianer och vårdagjämningar, månen gravitation och …

Jo vi stannar kort till vid månens inverkan på dygnet.

MÅNEN

Månen fjärmar sig sakta(3 cm om året) från jorden och det gör att vår rotation kring oss själva minskar i hastighet. För 162 miljoner år sen  hade vi ett dygn på under 22 timmar, nära vår planets födelse snurrade det friskt med  för man räknar med att dygnet hade 6 timmar.

Det är överkurs men pekar på all tideräknings relativitet, här till atomers sönderfall och himlakroppars rörelser i förhållande till varandra.

Vill tillfälligt stoppa tideräkningen här.

KLOKA ORD

Nu vill jag att ni läser den mycket kloka, augustiprisnominerade Lina Wolffs funderingar om skrivandets processer. Jag tar mig friheten att extrapolera den till skapandeprocesser i största allmänhet.

img_7308-1

 

img_7307-1

IDÉER HÖR IHOP

Idéer som skapas under en och samma period hör säkert ihop och kanske kuggar ihop om man ger det chansen.

Personligen önskar jag att det här sker relativt snart, för även om känslan är att det tvinnas samman så kan det se spretigt ut. För andra.

KUGGHJUL OCH TIDSHJUL

På tal om kugghjul,är det nåt jag har tänkt och funderat på ganska mycket på sista tiden.

Kan man tänka att när det  innersta hjulet gått ett varv så flyttar sig det näst innersta ett snäpp.

Ett  varv med 8 till flyttar ytterligare ett snäpp.

När den innersta 8-cirkeln flyttat sig 8 varv,dvs 64 snäpp har den näst innersta vridit sig ett var och den tredje cirkeln inifrån börjat röra sig.

När den innersta cirkeln rört sig 512 ggr så har cirkel 3 fullbordat sin första rundtur och ett snäpp i cirkel 4 har flyttats.

Med 4096 roteringar i innercirkeln har cirkel 4 gått ett varv.

Och cirkel 5 har börjat röra sig..

Efter 32768 innervridningar har även cirkel 5 fullbordat sitt första varv.

Och cirkel 6 gjort sin första vridning.

HÖGA TAL

Nu börjar det bli höga tal.

Efter 262144 vridningar har även den 6:e cirkeln gått ett varv, och cirkel 7 börjat röra sig. Det här är i runda svängar 10 livstider, om man skulle låta minsta rörelsen motsvara ett dygn.

2.097152 innervridningar behövs för att få det sjunde hjulet att gå runt. Och då har det börjat röra sig i den 8.e och yttersta cirkeln.

För att få den runt krävs inte mindre än 16777216 innervridningar eller 2097152 varv.

Om man ser varje varv i innersta cirkeln som en 8 dagarsvecka så inryms ,om jag räknar rätt,5 933 jordår i den här kalendern.

Om man däremot använder sig av mina nya ”år” så blir det bara 32768.

Inte illa.

INTE ENSAM

Om man istället för att använda snurran för att beskriva dygn, kan man naturligtvis krypa ned i längd på tidsenhet.

Delar vi in dygnet i 8 delar får vi tretimmarsblock.

Delar vi vidare tre timmar(180 minuter) i 8 likadana delar blir det 22.5 minuter(1350 sekunder).

Fortsätter vi blir det 2 min 48,75 sekunder.

Ytterligare en delning blir dryga 21 sekunder(21,09375), nästa gång,2,636771875 och till slut 0,32958984.

Såna små tal sysslar vi inte med i KjellBrellsWorld.

Det är lite som Newtons fysik, den klarar inte allt.

TILLSAMMANS

Om vi i stället skulle se det som ett antal pass, arbetspass, träningspass eller annat, skulle vi kunna bilda lag för att få ihop dem.

Om vi har ett lag med 8 personer skulle vi nedbringa antalet till 2.097152 pass.

Om vi fick ihop 8 lag med 8 personer minskar det till 262144 pass per person.

Om vi hade 512 personer uppdelade på 64 lag skulle vi ändå behöva 32768 dagar på oss per peron,betydligt längre än normala livstider.

Om så mycket som 512 lag med 8 personer skulle jobba, börjar det bli teoretisk möjligt,men 4096 pass är ändå mer än 11 år förutsatt att man är aktiv varje dag. 4096 personer går åt.

Vi dividerar antalet lag med 8.

Då har vi 4096 med 8 personer i varje som ska klara av 512 pass per lagmedlem.

32768 personer är inblandade här.

Det här går, fast med långsiktighet. Med Göteborgs jubileum 2021 i sikte skulle det kunna vara genomförbart.

64 är det tal som verkar rimligt och långsiktigt nog för att vara utmanande.

Antalet lag är här 32.768 och nu är det en landsomfattande angelägenhet om vi ska skapa ihop 262144 lagmedlemmar.

HUR

Varför inte inspireras av historien?

Finland fyller 100 år nästa år. 1941 hade vi en Folklandskamp där broderfolket i Öster fick ihop oerhörda 1,4 miljoner till start mot Sveriges 1,2 miljoner. Sverige var nästan dubbelt så stort sett till folkmängd.

”När marschkampen avslutades den 24 maj hade 60,9 % av stadens befolkning avlagt provet och Nykarleby hade hemfört segern efter en jämn kamp med Sigtuna. I Sigtuna hade 664 personer eller 50,4 % marscherat, i Nykarleby 553 personer. I hela landskampen hade i runt tal i Finland 1,4 miljoner deltagit, i Sverige 1,2 miljoner.”

Man hade ytterligare kamper, mot Norge efter krigsslutet och en gång med 4 nationer iblandade, däribland Tjeckoslovakien.

Och då gick de 10 eller 15 km vid ett tillfälle.

Medvetenheten om motionens hälsobringande effekter är stor idag.

folklandskamp

HJULET SOM LOTTERI

Om ni tycker att det gick att få fram väldigt höga tal vad gäller år- det rör sig om 5-6 gånger en tidsperiod där vi gått från apstadiet till det mer förfinade Trumpstadiet- så ska vi titta på lite andra möjligheter för vårt universalhjul.

Om man tänker sig stå i mitten av hjulet har man en chans på 8 att gissa rätt färg på innersta.

Väl där har man åter en på 8 att gissa rätt i andra ledet.

Du har med andra ord en på 64 där

På tredje snurran har du åter en på 8, men att få tre rätt i rad är en på 512.

Sen fortsätter det.

4:e varvet är det 1 på 4096

5:e 1 på 32796

6:e 1 på 262144

7:e 1 på 2091752

8:e 1 på 16777216

Samma siffror som förut men här som sannolikheter.

Som om vi hade haft 8 hästar med exakt samma möjligheter i 8 lopp och vi lämnade in en enkelrad.

SVARTE PETTER

Skulle man vända på resonemanget och låta vitsen vara att undvika att få samma färger i en rad, som att undvika att få in en vinnare på samma V-8:a, får vi räkna igen.

Att undvika en nitlott, en  Svarte Petter alltså.

Om man åter står i mitten och väljer en färg är det 7 på 8 att slippa den i första dragningen.

I nästa vända gäller samma förhållanden och i nästa och nästa osv.

Chanserna att slippa undan är hyfsat goda.

Som att slå tärning med en 8-kantig tärning 8 gånger utan att få upp en på förhand bestämd siffra.

Den här är inte klar än.

Den kanske aldrig blir det.

Fortsättning följer….