I år har vi ett tema för Vetenskapsfestivalen som heter ”Tillit”.
Vi har på inget sätt gjort klart med hur vi tacklar det utifrån det vi brukar göra-ett neurodidaktiskt perspektiv.
Min grundidé är att vi ska se hur tillit manifesteras i samarbete, i vilka former det sker och hur det belönas i hjärnans komplexa processer.
Här finns även chansen att peka på evolutionära aspekter. Vi har definivt överlevt via våra samarbeten…
Det ska heta ”I Förening”. Nånstans tror jaga att även loppets tema ska dra däråt. Förra året var det ”Möten”.

Göteborg..’
Är uppbyggt på samarbeten via ordnar, gillen, föreningar, klubbar och diverse andra sammanslutningar.
Via föreningsarkiv, museer, böcker, antikvariat och många telefonsamtal har en dold värld dykt upp för mina ögon, en flerdimensionell värld där spåren löper samman i nuet med källor som runnit upp upp i forna tider men oändliga förgreningar.
Mitt stora egna föreningsengagemang är bara en liten snöfläck på ett jättelikt isberg. Vid mina efterforskningar har tanken slagit mig att vi borde ha ett föreningsmuseum i Göteborg. Det verkar inte finnas nånstans i världen.
Vi är alla medlemmar någon stans.

Sävedalens AIK..
..lade in en motion om att att förbättra och förnya föreningars förutsättningar i en omvärld där digitaliseringen onödiggör fysiska träffar och ger möjligheter till direktdemokrati. I ganska hög grad används Skype och telefoner för att länka in icke närvarande medlemmar.
Styrelsearbete är föga attraktivt i sin nuvarande form och idealiteten i den form vi har känt den, minskar. Engagemanget i föreningar är direktkopplat till barns deltagande i utövande av sport och annat.När barnen lämnar upphör medlemskapet blixtsnabbt. Kontinuiteten minskar , likaså kompetensen. Ordet eldsjäl existerar knappt mer än som ett historiskt fenomen.
SAIK la också in en motion om att GFIF skulle motionera om utökat reklamutrymme på tävlingslinnen och andra attiraljer som exponeras.
Den första motionen var för abstrakt och det ansågs ”att de åtgärder GFIF hade inplanerat i sin årsplan räckte. Den andra gick däremot igenom utan problem och en enig styrelse godkände en skrivelse jag och Niklas Wallenlind enades om.
Min besvikelse var enorm när jag på tisdagen fick besked av Johan Storåkers i SFIF:s styrelse att de inte fått in motionen.
Ett missförstånd mellan styrelse och kansli i Göteborgs Friidrottsförbund gjorde att bägge utgick från att den anre hade skickat motionen.En av styrelsemedlemmarna satt med på SFIF.s styrelsmöte två dagar efter motionsstopp, men gjorde inte ens ett lamt försök att rädda situationen.

Gamla Annedalspojkar och flickor..
.. är en i raden av föreningar där ekonomin inte går ihop, där medelåldern är hög och där kraft och fantasi inte helt räcker. Incitamentet är starkt,men förmågan till nytänkande är inte att begära i en förening där medlemmarna snittar på 70. Drygt.
Det finns en uppsjö av såna här kulturbärare och jag ser dem som en vilande resurs OM de kopplas mot kraftnoder med genomförandeförmåga och incitament.
Utan det dör de sotdöden.Jag vill gärna hjälpa till lite här, om det går.

to be continued…….