Idag satt jag och lyssnade på en diskussion om ungdomsidrott i Friidrottens Hus.

Man tar krafttag mot vad som betecknas som vuxennormerade tävlingsformer.

Rent konkret innebär det borttagande av resultatlistor och prisutdelningar på Lilla Göteborgsvarvet för ungdomar under 13 år. Resultat kommer man att få, sorterade i bokstavsordning.

Det ska minska utslagningen av unga från föreningsidrotten.

Jag som tillhör en klubb där en hel del har blivit elitidrottare, förvånas över att vi trots vuxennormerade strukturer lyckas så bra. Fast det är ju barnsliga vuxnas strukturer förstås. Jag undrar utan att vilja veta , hur bra det kunde ha gått om vi vetat då.