Jag har mycket att göra i dessa dagar.

Det som inte rör jobbet är nästan undantagslöst placerat i föreningsrörelsen. Ibland känner jag mig tvingad att ta ställning lite mer än vanligt.pericles-pnyx

Fast jag inte har tid.

 

DEMOKRATI

Föreningar är jämte det fria ordet demokratins bärande ben och utgör den svenska modellen.( En rolig garant för folkhälsan är den också. Och Sveriges bästa ledarskola.)

Personligen vill jag lägga till Vetenskap och bildning.

FÖRTROENDE

Vårt samhälle värnar och stöder föreningarna bland annat med aktivitetsstöd.Här råder ett förtroendeförhållande där samhället förlitar sig på de uppgifter föreningarna lämnar och avpassar stödet efter det.

När själva fundamentet för det förtroendet ruckas, får i sista änden demokratin en  törn.

FUNGERANDE IMMUNFÖRSVAR

Att då det andra stödbenet, Det Fria Ordet reagerar och pekar på missförhållandet tyder på ett välfungerande demokratiskt immunförsvar. Pressen är själva utsatta för massiva, världsomspännande attacker  liksom vetenskapliga principer. Relativisering av sanningen ingår i den offensiven.

vgif_logotyp_2017_rgb

NYTT IDROTTSFÖRBUND

Valet av ordförande till Västra Götalands idrottsförbund är oerhört viktig för regionens idrott. Det är lika viktigt för demokratin.

Idrotten har en mängd vedertagna principer-ett kodsystem. Det är utformat för att säkerställa bland annat att idrottens unika ansvar mot det samhälle det verkar i säkerställs och går i takt.

SOM DOPING

Det är möjligt att principer bryts, att det myglas med föreningens tänkta bästa för ögonen. Låt oss hoppas att det är sällsynta undantag. Skulle det upplevas som förståeligt och till och med smart faller hela modellen. En sorts farlig doping på föreningsnivå.

Om det ändå sker bör det beivras.

OLÄMPLIGT

Därför är ett permanentande val av nuvarande interimsordföranden olämpligt. Han har inte sett det själv, vilket i sig dömer honom till rött kort i den här utnämningen. Han åberopar att han inte har nåt att dölja. Nej, men i lasten ligger en manipulation av lönesättning med avsikt att låta skattebetalarna betala.

Det är nog skäl att avstå kandidatur för att inte kasta några som helst tvivel över den jätteorganisation som posten är menad att företräda.

Karta VG antibiotika_Kv1_2013 (1)

MEDGETT

Huruvida domstolen dömer för osant intygande eller inte är mest intressant för vederbörande. Faktum är att han i GP redan har medgett det olämpliga förfarandet och borde med det vara omöjlig för valberedningen.

Jag tror nog att han själv kommer att avböja när det har tänkts igenom.

MEDIA

Det uppfriskande här är pressens enighet, oavsett politisk hemvist.

Media värnar föreningslivet.

Föreningslivet är beroende av media.

Och vice versa i demokratins tecken.

PS. Rubriken Klubbnytt i GP är ett historiskt bevis för det intima samröret.

Hur länge har den funnits?
Se länkar.

Spanaren
http://www.gp.se/nyheter/ifk-bas-och-s-politiker-utreds-f%C3%B6r-brott-1.4191269

http://www.expressen.se/gt/sport/blavittbasen-i-blasvader–dagar-innan-omvalet/

I Förening

Mitt intresse just för föreningar är av det gigantiska slaget. Drömmarna likaså.

Förslag till Föreningsmuseum