..om inte loppen som vi känner dem skiftar skepnad inom kort?
På ett grundläggande sätt.