🖤🖤🖤❤️💚💜🖤🖤 är färgen i min personliga tid idag.
🖤 som står sist innebär att det är första dagen i en 8-dygns cykel
🖤 näst sist innebär att 8-dygnscykeln är den första i en 64-dygnscykel.
💜= andra 64-dygnscykeln i 512-dygnsperiod
💚=fjärde 512-dygnscykeln i en 4096-dygnsperiod.
❤️=femte 4096-cykeln i en 32768 period.
Sen är det så höga tal att man endast undantagsvis når den 6:e cirkeln.
Varför gör jag så här?
Ingen aning men slipper känslan att vara totalt tyranniserad av annans tid.
Totalt finns 8 färger. Förutom de ovan finns gul,blå, orange och rosa.
Jag tycker att det här är ett övningsredskap, en plattform att tänka annorlunda från