I tisdags framskymtade åsikten att det hus Social Resurs med ljus och lykta söker för att göra till ett centrum för hemlösa, kanske inte borde innehålla ordet hemlös.

Hemlösheten är problemet och ordet kan befästa identiteten, stigmatisera den.

Håller inte alltid med Gelotte som framlade åsikten, men har tänkt likadant.

I en dröm i natt där huset fanns, i mycket udda form, hette det Resursernas Hus, säkert associerat till namnet på vår förvaltning.

Vi har redan Dahlheimers Hus förstås, men ändå ett positivt ord. Resurs.❤️

Och jag tror på sammankoppling till föreningar och aktiviteter.

Kraftkällor alltså 🎶🎶🎶🎶🎶