… inför 2018.

2018 har varit aningen turbulent i KjellBrellsWorld.

Nytt jobb, sjukdomar hos nära och kära omkring mig, nya uppdrag och gamla som försvinner, långvarig oenighet i Friidrottsgöteborg och en hel del annat.

Mycket har varit underbart bra och där behövs inga önskningar.

Lagom till jul ska jag prova på att skicka upp åtta önskemål till tomten.

Han har bra koll på cybervärlden.

Nå, här är de, utan nån intern prioritet.

– Låt de som drabbats av sjukdom bli friska och låt övriga behålla sig i god författning. För sista kategorin finns gott om bevarandetips där träning bör ingå.

– En av bastionerna att hålla oss friska är idrotten. Friidrotten i Göteborg är en sådan aktör som skakas av motsättningar.

Att be att de ska upphöra av sig självt är nog övermäktigt även för tomten, kanske även för andra högre makter.

Så jag ber( kanske en motion vad det lider) om en helt annan fördelningsnyckel vad gäller överskott från Varvet till klubbarna.

En resursfördelning som ska styra medel efter en karta som liknar verkligheten betydligt bättre än nuvarande.

Det finns med nuvarande modell incitament att blåsa upp siffror- den möjligheten ska inte finnas. Jag vill påstå att delar av den nuvarande modellen passiviserar, vilseleder och korrumperar.

Och ja, jag står för det.

– SJ, SJ gamle vän…..

Kan man be om bättre tidspassning? Visst är det trångt på banorna, visst snöar det och blåser, visst blir det det solkurvogång. Men träffbilden mellan mina vanligaste destinationer ligger på 53%. Det är INTE OK.

– Hemlöshet i alla former är ett gissel.

Mitt önskemål är att vi ska försöka ta tillvara på folks resurser, inte kraftsamla kring problem och bunta ihop folk utefter sina problem. Och naturligtvis finns ingen

”Enda Väg” att gå. Även här finns incitament för aktörer att frisera uppgifter om omfattning och orsak åt alla håll.

-Jag skulle vilja göra under 45 på milen och ha karaktär gällande kost och träning som underlättar.

– Jag önskar att devisen ” Idrott hela livet” tas på allvar och att idrottsrörelsen verkar aktivt i spännande samarbeten till gagn för alla parter. Här tycker jag att jag lever som jag lär. Mer om det på annan plats.

– Jag önskar att människorna i vårt härliga MusikProjekt fortsätter att utveckla det .

Kanske kan vi sprida det nationellt.

– Jag önskar att föreningsrörelsen återerövrar tappad mark. Det kan bara ske i ödmjukt och omfattande förändringsarbete med stor respekt för vår historia.

– Till sist önskar jag att alla vänner och bekanta får en riktigt fin jul på det sätt som just ni väljer att fira den.

Vad gäller MåndagsGruppen har jag inga önskemål annat än att den ska fortsätta, trivs så bra med gänget.