Vetenskapens Värld

Det är jättebra att olika projekt jag ingår i rullar på rätt bra, inte komplikationsfritt, men bra.

Dock- det är inte det som jag ägnar grunnande åt i så hög grad.

Kvantfysikens rön ifrågasätter hela vårt tankefundament om tid och rum.

Min reflexion är att vi borde ha en ny disciplin , neurofysik.

För våra hjärnor räcker kanske inte till…?

Det är de som konstruerar teleskop och andra mätinstrument.

Hur som helst gillar jag tanken att allt hör ihop.